Voorkom datalek met Octopus Document screener

Op vraag van Gemeente Rotterdam hebben wij deze nieuwe functie ontwikkeld. De document screener scant ingekomen documenten op trefwoorden, zoals persoonsgegevens. Wanneer deze in verkeerde handen komen is er sprake van een datalek. Door middel van deze functie kunnen gegevens opgespoord worden zodat datalekken voorkomen kunnen worden.

Functionaliteiten:
  • Ingekomen documenten screenen op trefwoorden (inclusief expressies) ​​zoals BSN, Banknummer, Kenteken, Geboortedatum
  • OCR (optical caracter regognition) op beelden (plaatjes) in documenten​
  • Loggen wat er gevonden wordt ​

PDF/A – Archiefwaardige documenten (volgens archiefwet)

Met deze functie kunnen bestanden omzet worden in PDF/A documenten (Portable Document Format Archivable). PDF/A is een variant op de normale PDF die gebruikt wordt voor archivering. PDF/A is daarom geschikt voor het opslaan van digitale documenten, zowel bij de overheid als bedrijven.

Functionaliteiten:
  • E-mails maken, opslaan en omzetten naar PDF/A​
  • Excelbestanden omzetten naar PDF/A
  • Plaatjes omzetten naar PDF/A octopus logo