Als (aanstaand) Product Owner zul je het elke dag moeten doen; prioriteiten stellen en keuzes maken. Want ‘alles altijd voor iedereen doen' werkt niet. Daarnaast zijn er altijd grenzen aan de financiële, technische en organisatorische mogelijkheden.

Dus altijd 'JA' is een no-go; keuzes maken en 'NEE' zeggen is een go! Maar hoe maak je de goede keuzes in dat complexe speelveld van collega’s, bestuur, politiek en geldschieters? Maak dus objectieve en onderbouwde keuzes, in plaats van keuzes op basis van persoonlijke voorkeuren, de hardste roepers, tegenstrijdige meningen van stakeholders, of 'de hele organisatie'.


Keuzes in productontwikkeling: toets ze aan het hogere doel

Die onderbouwde keuzes maak je door ze te toetsen aan het hogere doel waar de stakeholders zich aan gecommitteerd hebben. Dat klinkt zweveriger en moeilijker dan het is. Maar je moet er wel de tijd voor nemen om dat te formuleren. Wij werken graag met een productvisie om dit doel te verwoorden. De visie beschrijft de kern essentie van je product en wordt afgeleid uit 4 pijlers:

De doelgroep. Wie zijn de belangrijkste gebruikers van het product? Hierbij kan een goede stakeholderanalyse veel nieuwe en verrassende inzichten geven. Het gebruik van persona’s helpt de verschillende doelgroepen ook echt een gezicht te geven tijdens (en na) de productontwikkeling. Je kunt als het ware in de huid kruipen van de fictieve persona om te ervaren of iets in het product goed werkt of juiste niet.

Welke behoeften heeft jouw doelgroep nu precies? Of; ervaart de doelgroep nu problemen die je voor hen op kunt lossen met een nieuw product? Hierbij kunnen empathy-maps en de waardepropositie-analyse nuttig zijn om op gestructureerde wijze antwoorden te vinden.

Wat is het product die de behoeftes en/of pijnpunten van de doelgroep ondervangt? Hoe ziet het ideale eindproduct er precies uit? Wanneer is het een succes? En wat zijn de belangrijkste (onderscheidende) eigenschappen van het product?

Als laatste kijken we naar de waarde van het product. Wat draagt het product bij aan strategie of doelstellingen van je organisatie? En zijn er risico’s die (de ontwikkeling) van het product met zich meebrengen, hoe kunnen die ondervangen worden?


Een productvisie: een product wat ertoe doet

Deze 4 pijlers kun je samenvatten in een pakkende productvisie. Deze visie helpt je niet alleen om tijdens het ontwikkel-/ implementatietraject van je product de goede keuzes te maken, maar het zorgt er vooral voor dat je een uniek product ontwikkelt wat een behoefte oplost voor jouw doelgroep(en). Dus een arts die eenvoudig alle richtlijnen van zijn beroepsorganisatie bij elkaar inzichtelijk en goed doorzoekbaar heeft. Of een onderzoeker die de onderbouwing van een nieuwsbericht via interactieve grafieken inzichtelijk heeft, en de achterliggende data op kan vragen om zo een subset te onderzoeken. Als je daar uniek in bent, kun je bezoekers aan je product en dus je organisatie binden.


Hand in hand optrekken met je stakeholders & doelgroepen

De productvisie kan je daarnaast helpen om je stakeholders te verbinden met het product wat je maakt. Stakeholders zijn de partijen die effect ondervinden van, of invloed hebben op het uiteindelijke project. Door hen te betrekken bij het opstellen van de productvisie, breng je ze dichtbij het product en kun je er ook op elk moment op terugvallen. Dit klinkt als een open deur, maar in de praktijk komen we maar al te vaak tegen dat de stakeholders onvoldoende of niet op de juiste manier betrokken worden. En dat keert zich altijd ergens een keer tegen je.

Hetzelfde geldt voor je doelgroepen (de subset van stakeholders die de primaire gebruikers van je product zijn). Door hen goed in beeld te krijgen en houden, kun je een product ontwikkelen wat voor hen echt een probleem oplost of een behoefte vervult. En door de productontwikkeling op Agile / Scrum (=wendbaar) wijze aan te pakken, kun je gedurende het ontwikkeltraject met hen optrekken, hand in hand, met de ‘shared vision’ onder de arm. Samen op weg naar een product waar zij echt wat mee kunnen.


Richting voor het Scrum team

Last but not least geeft de productvisie het Scrum-team richting. De visie helpt hen te begrijpen wat er gemaakt moet worden, voor wie en welk probleem er opgelost moet worden. Het Scrum team kan pas de juiste keuzes maken als zij het product echt begrijpen. En op basis van de visie kan het team met de Product Owner een vertaalslag maken naar de Product Backlog; de lijst met wensen/eisen die gerealiseerd kunnen worden om het product te ontwikkelen.


Terug naar de Product Owner

Het behoort tot het takenpakket van de Product Owner om de productvisie op te stellen en te laten leven in het hele speelveld van product(ontwikkeling). Tegelijkertijd is dit iets wat je niet elke dag doet. Wij wel, en helpen je daar graag bij!

Hulp nodig met jouw productvisie? Wij nemen graag contact met je op!

LimeScape.Form.MandatoryFields