TrueLime helpt al vele jaren diverse organisaties in het onderwijs. Van een online les applicatie voor mensen met een visuele beperking tot een onderwijs subsite van een academisch ziekenhuis en websites voor ROC’s, Hogescholen en Universiteiten. Wij helpen onderwijsorganisaties met de opzet en verbetering van online communicatie en digitale samenwerking, oftewel het neerzetten van een website, portaal, intranet of een andere online oplossing.

Als je direct een goed beeld wil hebben van wat we doen en voor wie we het doen, bekijk dan onderstaand filmpje.

Voor een onderwijsinstelling is het belangrijkste om aankomende studenten te helpen met de juiste studiekeuze en zittende studenten te helpen om succesvol de studie te voltooien. Dit kan voor jongeren of voor volwassenen want je bent nooit uitgeleerd.

Het is hierbij belangrijk om dat zo efficiënt en effectief mogelijk te doen want als opleiding wil je voldoende aanmeldingen krijgen én ook juist die studenten die ook daadwerkelijk afstuderen omdat daar de primaire financiering aan gekoppeld is. Het is hierbij ook relevant om te kijken naar de doelgroep want zijn er wel genoeg jongeren die kiezen voor jouw opleiding of moet je je ook richten op professionals (werkenden) en bedrijven of juist andersom?

Wij zijn ervan overtuigd dat hierbij goede online communicatie en goede digitale samenwerking erg belangrijk is. Kijk alleen al naar alle partijen die betrokken zijn bij een student: De student zelf, familie, de school of opleiding met leraren, praktijkbegeleiders, stagebedrijven en studiefinanciering. Het is belangrijk om goed rekening te houden met deze verschillende doelgroepen bij de invulling van de strategie die hoort bij de online visie van de organisatie.

Hierbij spelen zaken een rol als:

 • Hoe zorg je dat nieuwe studenten de juiste informatie (snel kunnen) vinden?
 • Hoe zorg je dat ze zich kunnen aanmelden op basis waarvan?
 • Hoe kun je optimaal laten zien aan alle partijen wat de expertise is van jouw organisatie en/of opleiding?
 • Als iemand niet de juiste studie bij jou vindt, wil je hem dan helpen met een andere keuze?
 • In welke vorm willen we contact houden met afgestudeerden en alumni?
 • Willen we een rol spelen in de samenwerking met alle andere aanbieders en betrokken partijen rondom een student (bijv. stagebedrijven en andere opleiders)?
 • Hoe sluiten we met onze opleiding het beste aan bij het bedrijfsleven?
 • Hoe kunnen we onze medewerkers helpen om zo efficiënt en makkelijk mogelijk een student te helpen?
 • Hoe kunnen we onze medewerkers helpen om hun werk zo makkelijk mogelijk uit te voeren?
 • Hoe zorgen we dat alle medewerkers op verschillende locaties en afdelingen verbinding houden met elkaar?
 • Hoe zorg je dat teams van elkaar blijven leren?
 • Hoe werf je goede nieuwe collega's in een krappe arbeidsmarkt?

TrueLime als partner voor online communicatie en digitale samenwerking in het onderwijs

Ben je op zoek naar hulp op dit gebied, laat dan je gegevens achter dan nemen wij contact met je op om een afspraak te maken voor een workshop van een halve dag waarin we je direct helpen met je vraagstuk en inspireren met onze kennis en ervaring.
LimeScape.Form.MandatoryFields

Visie en strategie

Als je niet weet waar je bent, komt je nooit waar je wilt zijn. Daarom is het belangrijk om scherp zicht te hebben op wat je als organisatie wilt zijn en bereiken, hoe je applicatielandschap eruit ziet, wat interne en externe doelgroepen nodig hebben. Op basis van die kwalitatieve en kwantitatieve inzichten helpen we opdrachtgevers met het vaststellen van hun visie en strategie, inclusief de juiste (meetbare) doelstellingen (kpi’s, kritieke prestatie-indicatoren) en een stappenplan/roadmap om die doelstellingen te bereiken.
Zo hebben we bijvoorbeeld Erasmus Universiteit geholpen met hun online strategie voor website en intranet.

Concept en design

Voor bezoekers van een website en voor medewerkers in een digitale werkplek is het belangrijk om zich thuis te voelen en makkelijk hun weg te kunnen vinden. Waar zijn studenten of medewerkers naar op zoek op de website of het intranet? Wat kan er beter en wat ontbreekt er misschien nog? Aan de hand van persona’s, customer/employee journeys, doelstellingen en ervaringen brengen we visueel in beeld wat de juiste oplossing is. Samen met de doelgroepen.
Dat dit niet altijd betekent dat het er mooi uit moet zien, wordt duidelijk in de case voor Koninklijke Visio waarvoor we een flexibele applicatie hebben ontworpen en geïmplementeerd voor digitale lesmodules voor leerlingen met een visuele beperking.

Realisatie, configuratie en implementatie

Is duidelijk wat er nodig is voor de student of medewerker? Is er een visie, strategie en een design? Dan kunnen we ook helpen met de realisatie en configuratie van een website, intranet of online applicatie. We gebruiken hierbij zo veel mogelijk standaardcomponenten die we op een logische manier verweven met het applicatielandschap dat er al is. We maken gebruik van Microsoft technologie en CMS-en als Kentico en Umbraco. We doen dat in iteraties van 2 tot 4 weken zodat min of meer continue duidelijk is waar we staan en wat we nog te gaan hebben.
Zie als voorbeeld hiervan ons werk met Windesheim college: Een online platform voor studenten professionals en (aannkomende) medewerkers dat aan de eisen van alle stakeholders voldoet.

Continu verbeteren

Een digitale omgeving is nooit af. Daarvoor volgen digitale ontwikkelingen elkaar te snel op. Organisaties zijn voortdurend in beweging. Na livegang gaan we 9 van de 10 keren door op dat fundament, vullen we het platform aan of veranderen we op basis van het dagelijks gebruik, meten en testen. Op deze manier zorgen we aantoonbaar dat de doelstellingen van het digitale platform gehaald worden, ook als de omstandigheden veranderen. Zo helpen we bijvoorbeeld ROC van Amsterdam op hun site met de opzet en inrichting van diverse tests waarmee een student zelf kan ontdekken welke opleiding bij hem past, waarbij we kunnen zien waar iemand in die test afhaakt en waarmee we geautomatiseerd zorgen dat iemand de test weer oppakt. Dit alles met het doel om te zorgen dat nieuwe studenten zoveel mogelijk geholpen worden om de voor hen juiste opleiding te kiezen.

Succesvolle samenwerkingen

Deltion College

Succesvolle migratie naar een nieuw digitaal platform midden in het primaire proces.

HKU

Met een prijswinnend design en onderliggende architectuur is er een start met de website om door te pakken naar de portalen voor studenten en medewerkers.

Radboudumc

Eén platform voor patiënten, wetenschappers, onderwijs- en zorgmedewerkers dat aan de eisen van alle stakeholders voldoet.

Waarom TrueLime als digitale partner?

 • Jarenlange ervaring in het onderwijs
 • Langdurige klantrelaties (gemiddeld > 5-10 jaar)
 • Persoonlijke aanpak: we doen het écht samen
 • Visie en strategie, concept en ontwerp, implementatie en doorontwikkeling in één hand
 • Direct inzetbare bewezen technologie en tientallen standaardcomponenten/modules

Door intensieve samenwerking, met het belang van de student, docent of medewerker die de digitale oplossing gebruiken voorop, ontstaat het beste resultaat

ROCvA: meer nieuwe aanmeldingen door gepersonaliseerd opleidingsadvies op prijswinnende mobile-first website

"Iedereen is erg enthousiast over de nieuwe websites. Medewerkers moeten wennen nu studenten écht centraal staan. In het design is veel rekening gehouden met mobiel gebruik. We zien nu al dat het aantal aanmeldingen via mobiel stijgt.”

Alex Borburg - manager online en product owner ROCvA en ROCvF

Wat kunnen we voor jouw organisatie betekenen?

Meer informatie over onze aanpak en aantoonbare ervaring is te vinden in onze brochure.

LimeScape.Form.MandatoryFields