Elke inrichting mogelijk én volledig op maat

Processen zijn volledig naar eigen wens in te richten, en zijn dus bij uitstek geschikt voor Juridische processen. Er kan een keuze gemaakt worden uit verschillende objecten van Octopus die met elkaar een complete workflow verzorgen. Een proces delen we op in verschillende procedurestappen. Een procedurestap bevat een aantal registratie en acties die door een bepaalde rol binnen een proces worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld een Registratie-stap van een nieuwe zaak die door een ondersteunersrol wordt ingeboekt. Daarna wordt er een inhoudelijke toets gedaan door een specialist in een volgende procedurestap, en later in het proces neemt weer een andere rol een besluit over een zaak. Octopus zorgt ervoor dat een zaak van begin tot eind van de ene naar de andere behandelgroep wordt doorgezet zodat zaken netjes binnen de gestelde termijnen kunnen worden afgrond.

Binnen procedurestappen kan ook worden ingericht welke velden verplicht, en wat optioneel kan worden geregistreerd. Afhankelijk van de ingevoerd data, stuurt Octopus de zaak door de juiste stappen in de workflow.


Processen voor vertrouwenspersonen

Processen zijn volledig naar eigen wens in te richten. Er kan een keuze gemaakt worden uit verschillende objecten van Octopus die met elkaar een complete workflow verzorgen. Een proces delen we op in verschillende procedurestappen. Een procedurestap bevat een aantal registratie en acties die door een bepaalde rol binnen een proces worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld een Registratie-stap van een nieuwe zaak die door een ondersteunersrol wordt ingeboekt. Daarna wordt er een inhoudelijke toets gedaan door een specialist in een volgende procedurestap, en later in het proces neemt weer een andere rol een besluit over een zaak.

De vertrouwenspersonen kunnen na iedere processtap verslagen en activiteiten toevoegen en de bestede tijd registreren. Een dossier kan van begin tot eind van de ene naar de andere behandelteam doorgezet worden en voorzien worden van een termijn bewaking.

Behalve dat de vertrouwelijkheid geborgd is voorziet Octopus ook op basis van de AVG de benodigde tooling. Zo is door een uitgebreide logging inzichtelijk wie de informatie van een client of dossier ingezien of gewijzigd heeft. Indien gewenst kan deze logging geëxporteerd en opgeslagen worden in een Excel bestand.

Binnen procedurestappen kan ook worden ingericht welke velden verplicht, en wat optioneel kan worden geregistreerd. Afhankelijk van de ingevoerd data, stuurt Octopus de zaak door de juiste stappen in de workflow.


Multifunctioneel

Octopus past zich dus aan, aan de werkwijze die een klant al heeft en wenst te gebruiken. TrueLime kan klanten ook helpen met de inrichting van processen omdat wij al veel basis processen standaard in ons pakket hebben opgenomen, en veel ervaring hebben met het inrichten van processen.

Meer weten over de mogelijkheden?

LimeScape.Form.MandatoryFields